การประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

img
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
img
พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
img
นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

แชร์เลย