การปฐมนิเทศคณะทำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.)

                      พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศคณะทำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโลตัส สวีท ๕ – ๗ ชั้น ๒๒
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ

กองความมั่นคงทางทะเล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Views: 2

แชร์เลย