การบรรยายพิเศษ ภายใต้ “หลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๓ “ จาก ผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

        เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ภายใต้ “หลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ ๓” ณ ห้องประชุมพระอินทร์ ๑ ชั้น ๒ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Adam P. West, The Deputy Political Counselor จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมาเป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการอบรมของหลักสูตรฯ ภายใต้หัวข้อนโยบายความมั่นคงและการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อไทย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงในมิติการต่างประเทศ และมุมมองความสัมพันธ์ของไทยกับต่างชาติ

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย