การบรรยายพิเศษ ภายใต้ “หลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๓ “ จาก ผู้แทนสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

        เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ภายใต้ “หลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ ๓” ณ ห้องเอราวัณ ๑-๒ ชั้น ๒ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก Alex Wills : First Secretary Political and Economic Section ผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการอบรมของหลักสูตรฯ ภายใต้หัวข้อนโยบายการต่างประเทศของออสเตรเลียในระดับโลก ระดับอาเซียน และประเทศไทย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงในมิติการต่างประเทศ และมุมมองความสัมพันธ์ของออสเตรเลียต่อประเทศไทย

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย