การดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของ สมช.

        สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง