การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการปกครอง
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
img

Views: 0

แชร์เลย