การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการปกครอง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

            ด้วย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมการปกครอง ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ตามเอกสารแนบรายละเอียด)
img

แชร์เลย