กฎหมาย MMPA ผลกระทบใหม่ต่อความมั่นคงทางด้านอุตสาหกรรมประมงไทย [MarSecFocus, ฉบับที่ 4/2565]

กฎหมาย MMPA ผลกระทบใหม่ต่อความมั่นคงทางด้านอุตสาหกรรมประมงไทย

            กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของสหรัฐอเมริกา (MMPA) ได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า ที่มิใช่รูปแบบการใช้มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers) เพื่อกีดกันทางการค้าเช่นในอดีต ซึ่งจากการประกาศข้อกำหนดฯ ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงของประเทศไทย และเสี่ยงต่อการถูก Sanction โดยสหรัฐฯ

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

แชร์เลย