เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รายเดือน
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการทุจริต
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
ตุลาคม ๒๕๖๕ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ ไม่มีข้อร้องเรียน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ ไม่มีข้อร้องเรียน
ธันวาคม ๒๕๖๕ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ ไม่มีข้อร้องเรียน
มกราคม ๒๕๖๖ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ ไม่มีข้อร้องเรียน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ ไม่มีข้อร้องเรียน
มีนาคม ๒๕๖๖  ไม่มีข้อร้องเรียน  ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ ไม่มีข้อร้องเรียน
เมษายน ๒๕๖๖ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ ไม่มีข้อร้องเรียน
พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ ไม่มีข้อร้องเรียน
มิถุนายน ๒๕๖๖ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ ไม่มีข้อร้องเรียน
กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ ไม่มีข้อร้องเรียน
สิงหาคม ๒๕๖๖ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ ไม่มีข้อร้องเรียน
กันยายน ๒๕๖๖ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ ไม่มีข้อร้องเรียน

ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รายเดือน
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการทุจริต
ตุลาคม ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
ธันวาคม ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มกราคม ๒๕๖๕ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
เมษายน ๒๕๖๕ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มิถุนายน ๒๕๖๕ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กันยายน ๒๕๖๕ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน

ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รายเดือน
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการทุจริต
ตุลาคม ๒๕๖๓ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
ธันวาคม ๒๕๖๓ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มกราคม ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
เมษายน ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มิถุนายน ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
สิงหาคม ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กันยายน ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน

ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รายเดือน
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการทุจริต
ตุลาคม ๒๕๖๒ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มกราคม ๒๕๖๓ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
เมษายน ๒๕๖๓ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มิถุนายน ๒๕๖๓ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
สิงหาคม ๒๕๖๓ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กันยายน ๒๕๖๓ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน

ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รายเดือน
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการทุจริต
ตุลาคม ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
ธันวาคม ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มกราคม ๒๕๖๒ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มีนาคม ๒๕๖๒ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
เมษายน ๒๕๖๒ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มิถุนายน ๒๕๖๒ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
สิงหาคม ๒๕๖๒ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กันยายน ๒๕๖๒ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน

ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รายเดือน
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการทุจริต
ตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มกราคม ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มีนาคม ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
เมษายน ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
มิถุนายน ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
สิงหาคม ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
กันยายน ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน
Spread the love
Top