ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

        สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. สามารถรับชมได้ที่ https://bit.ly/PRPACC และนอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้น สามารถรับชมได้จากช่องทางที่ปรากฎด้านล่างนี้

Spread the love

แชร์เลย