ประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสภาความมั่นคงเเห่งชาติ

ประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสภาความมั่นคงเเห่งชาติ

Spread the love

แชร์เลย