แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ เเละเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Spread the love

แชร์เลย