เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ติดต่อเรา

Address Info

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขที่ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพ ๑๐๓๐๐

Number Phone

โทรศัพท์. ๐-๒๒๘๒-๓๗๑๙
โทรสาร. ๐-๒๒๘๐-๑๑๗๖

Email

anticorruption@nsc.go.th

ตำแหน่งแผนที่

Spread the love
Top