เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ข่าวรับสมัครงาน ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข่าวสมัครงาน - ข้าราชการ พนักงานราชการ

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร สมช.
เรื่อง กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ระบบลงทะเบียนสมัครสอบ

ข่าวสมัครงาน - พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครถึง วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกและขึ้นบัญชี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

img

กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

img

กองความมั่นคงทางทะเล เปิดรับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

img img

Loading...
Top