พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเปิด – ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

        เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเปิด – ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย