ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม (หลายอัตรา)

รับสมัครตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

จนถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

img img

แชร์เลย