ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

        ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ) ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น
        บัดนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Views: 0

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง