ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

        ตามที่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ของกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว นั้น
        บัดนี้ กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน จำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง