ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

        ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น
        บัดนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง