ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะในการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

        ตามที่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา ของกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว นั้น
        บัดนี้ กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน จำนวน ๑๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง