ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ

        ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ โดยมีรายละเอียดประกาศรับสมัครตามไฟล์แนบ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง