ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) สังกัดกองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

        ตามที่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) สังกัดกองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง จำนวน ๓ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น
        บัดนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดกองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดประกาศรับสมัครตามไฟล์แนบ

Views: 0

แชร์เลย