ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น
        บัดนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Views: 1

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง