ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร

        ตามที่ กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 15 พฤศจิกายน 2566 และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในห้วงวันที่ 17 และ 22 พฤศจิกายน 2566 นั้น
        บัดนี้ กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Views: 0

แชร์เลย