ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง