ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (กตป.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดประกาศรับสมัครตามไฟล์แนบ

Views: 0

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง