ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดประกาศรับสมัครตามไฟล์แนบ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง