ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา

        ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(พนักงานจ้างเหมาบริการ) กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง