ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (๑ อัตรา)

กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครถึง วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์เลย