กองความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

        กองความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

แชร์เลย