​​​​​​​​​​​

ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ​

เดือนด้านการปฏิบัติงานด้านการทุจริต
ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑ไม่มีข้อร้องเรียนไม่มีข้อร้องเรียน​

ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เดือนด้านการปฏิบัติงานด้านการทุจริต
ตุลาคม ๒๕๖๑ไม่มีข้อร้องเรียนไม่มีข้อร้องเรียน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ไม่มีข้อร้องเรียนไม่มีข้อร้องเรียน
ธันวาคม ๒๕๖๑ไม่มีข้อร้องเรียนไม่มีข้อร้องเรียน
มกราคม ๒๕๖๒ไม่มีข้อร้องเรียนไม่มีข้อร้องเรียน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ไม่มีข้อร้องเรียนไม่มีข้อร้องเรียน
มีนาคม ๒๕๖๒ไม่มีข้อร้องเรียนไม่มีข้อร้องเรียน
เมษายน ๒๕๖๒ไม่มีข้อร้องเรียนไม่มีข้อร้องเรียน
​พฤษภาคม ๒๕๖๒ไม่มีข้อร้องเรียนไม่มีข้อร้องเรียน
มิถุนายน ๒๕๖๒ไม่มีข้อร้องเรียนไม่มีข้อร้องเรียน

​ 

​​​​​​​​​