ประกาศ รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สถาบันความมั่นคงศึกษา
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒​
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ข่าวสารนิเทศ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ
The Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding on the Determination of Measures and Approaches Alternative to Detention of Children in Immigration Detention Centers
1 - 7Next
  
การประชุมติดตามสถานการณ์ฯ อันดามัน จ.ภูเก็ต
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (C-MEX 18)
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผ่นพับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เอกสารเผยแพร่ ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔
เอกสารเผยแพร่ ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR
การเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (C-MEX 18)
ประชุมคณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
1 - 10Next
  
  
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.pdfพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.pdfพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560.pdfพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระสังฆราช.pdfพล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
ต้อนรับ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ.pdfต้อนรับ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1 - 5Next
  
  
แผนปฎิบัติการฯ ปี 61 กลุ่มภารกิจงานที่ 1.pdfแผนปฎิบัติการฯ ปี 61 กลุ่มภารกิจงานที่ 1
แผนปฎิบัติการฯ ปี 61 กลุ่มภารกิจงานที่ 2.pdfแผนปฎิบัติการฯ ปี 61 กลุ่มภารกิจงานที่ 2
แผนปฎิบัติการฯ ปี 61 กลุ่มภารกิจงานที่ 3.pdfแผนปฎิบัติการฯ ปี 61 กลุ่มภารกิจงานที่ 3
แผนปฎิบัติการฯ ปี 61 กลุ่มภารกิจงานที่ 4.pdfแผนปฎิบัติการฯ ปี 61 กลุ่มภารกิจงานที่ 4
แผนปฎิบัติการฯ ปี 61 กลุ่มภารกิจงานที่ 5.pdfแผนปฎิบัติการฯ ปี 61 กลุ่มภารกิจงานที่ 5
1 - 5Next

​ 

​​​สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

law59.jpg 
pol58.jpg 
plan3.jpg 
sea.jpg 
 
 
 
korsorcor.jpg 
payut_report.jpg 
test1.jpg