ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่โครงการ) สถาบันความมั่นคงศึกษา จำนวน 5 อัตรา
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จำนวน ๒ อัตรา)
ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒
ผลการดำเนินงานของ สมช ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 - 7Next
  
ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง
การประชุมติดตามสถานการณ์ฯ อันดามัน จ.ภูเก็ต
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (C-MEX 18)
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผ่นพับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เอกสารเผยแพร่ ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔
เอกสารเผยแพร่ ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR
1 - 10Next
  
  
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.pdfพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.pdfพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560.pdfพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระสังฆราช.pdfพล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
ต้อนรับ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ.pdfต้อนรับ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1 - 5Next
  
  
สรุปสาระสำคัญ แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พศ 2559.pptสรุปสาระสำคัญ แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พศ 2559
สรุปสาระสำคัญ แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พศ 2559.pdfสรุปสาระสำคัญ แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พศ 2559
แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจชตฯปีงปมพศ2559.pdfแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจชตฯปีงปมพศ2559

​ 

​​​สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

law59.jpg 
pol58.jpg 
plan3.jpg 
sea.jpg 
แผนเสริม ban150 
 
 
 
korsorcor.jpg 
payut_report.jpg 
test1.jpg