ประกาศ กำหนดวันประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
แผ่นพับแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
1 - 7Next
  
  
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.pdf
  
ร่วมขอพรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ.pdf
  
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.pdf
  
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมพีธีถวายสัตย์ปฏิญาณ.pdf
  
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวาย (ช่อง ๑๑).pdf
  
1 - 5Next
  
  
Folder: 2. สรุปผลประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559 (6 เม.ย.2559)2. สรุปผลประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559 (6 เม.ย.2559)
Folder: 1. เอกสารประกอบการประชุม คปต. ครั้งที่ 1-25591. เอกสารประกอบการประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559
Folder: แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (รอบปี) แยกหน่วย.zipฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (รอบปี) แยกหน่วย
แบบรายงานผลการใใช้จ่ายงบประมาณ จชต. (รอบปี).zipแบบรายงานผลการใใช้จ่ายงบประมาณ จชต. (รอบปี)
1 - 5Next

 

​​​สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

 

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pol58.jpg 
logo.jpg 
 
 
korsorcor.jpg 
test1.jpg