ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปNew
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ "ยกระดับ 'ศรชล.' ก้าวสู่เออีซี รับแผนความมั่นคงปี 58-64"
ประกาศ สมช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สอบราคาการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคาร สมช. และอาคาร สลน. (ตึก 20 ชั้น 3)สมช. ปี 2558
ประกาศ สมช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนปีงบประมาณ 2557
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง ปี 2558
1 - 7Next
  
  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.pdf
  
  
  
สล.คปต.แถลงข่าว รรท.ลมช.pdfสล.คปต.แถลงข่าว รรท.ลมช
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.zipสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
แบบฟอร์ม 3 ผลผลิต (output) รายไตรมาส (จำแนกตามกลุ่มภารกิจ).zipแบบฟอร์ม 3 ผลผลิต (output) รายไตรมาส (จำแนกตามกลุ่มภารกิจ)
แบบฟอร์ม 2 ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส (จำแนกตามกลุ่มภารกิจ).zipแบบฟอร์ม 2 ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส (จำแนกตามกลุ่มภารกิจ)
การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558.pdfการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
1 - 5Next

 

 

 

 

​​​สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

 

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ocsc-forking-56.jpg 
 
 
korsorcor.jpg 
test1.jpg 
  cost1.jpg