แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558 –2564
คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558
วีดีทัศน์สัมภาษณ์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในรายการหน้าที่พลเมือง
คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจกิจกรรมงานด้านความมั่นคงของชาติ
คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557
คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
1 - 7Next
  
  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.pdf
  
  
  
สล.คปต.แถลงข่าว รรท.ลมช.pdfสล.คปต.แถลงข่าว รรท.ลมช
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.zipสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
แบบฟอร์ม 3 ผลผลิต (output) รายไตรมาส (จำแนกตามกลุ่มภารกิจ).zipแบบฟอร์ม 3 ผลผลิต (output) รายไตรมาส (จำแนกตามกลุ่มภารกิจ)
แบบฟอร์ม 2 ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส (จำแนกตามกลุ่มภารกิจ).zipแบบฟอร์ม 2 ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส (จำแนกตามกลุ่มภารกิจ)
การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558.pdfการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
1 - 5Next

 

 

 

 

​​​สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

 

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ocsc-forking-56.jpg 
 
 
korsorcor.jpg 
test1.jpg 
  cost1.jpg