ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558
คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558
1 - 7Next
  
  
การแถลงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก.pdf
  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.pdf
  
  
  
ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (รอบปี) แยกหน่วย.zipฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (รอบปี) แยกหน่วย
แบบรายงานผลการใใช้จ่ายงบประมาณ จชต. (รอบปี).zipแบบรายงานผลการใใช้จ่ายงบประมาณ จชต. (รอบปี)
ฟอร์มรายงานผลการใช้จ่าย (ไตรมาส 2).zipฟอร์มรายงานผลการใช้จ่าย (ไตรมาส 2)
ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (ไตรมาส 2).zipฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (ไตรมาส 2)
สล.คปต.แถลงข่าว รรท.ลมช.pdfสล.คปต.แถลงข่าว รรท.ลมช
1 - 5Next

 

 

 

 

​​​สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

 

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pol58.jpg 
logo.jpg 
 
 
korsorcor.jpg 
test1.jpg