ชุดวิดีทัศน์ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยเเละโลกเรา” (SDGs)

(Last Updated On: กุมภาพันธ์ 24, 2021)

ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้เเนวคิดหลัก

“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยเเละโลกเรา”

ดาวน์โหลด ชุดวีดีทัศน์ ได้ที่นี่ คลิก!!

YouTube Channel: คลิก!!

หรือสแกน QR Code