สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง

(Last Updated On: กรกฎาคม 30, 2020)

Music Video #ไม่ทนคนโกง

Clip Viral #ไม่ทนคนโกง

จากลูกชายคนเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของบ้าน !!!

 

หยุดส่งต่อการทุจริต สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

เพลง (Audio) #ไม่ทนคนโกง

เพลง ซื่อซื่อเพลง ตั้งธงไม่ทนคนโกงเพลง เหนื่อยที่จะยอม


เพลง โอคนไทยเอย


สื่อประชาสัมพันธ์ตันฉบับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)