ประกาศ สมช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

(Last Updated On: มีนาคม 23, 2020)

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร

ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)