ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

(Last Updated On: มีนาคม 22, 2020)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มงานกฎหมาย (กกม.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

ใน วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.