โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก (สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๔)

(Last Updated On: ตุลาคม 8, 2021)