ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

(Last Updated On: กันยายน 27, 2021)

กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ)