ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สถาบันความมั่นคงศึกษา จำนวน ๓ อัตรา

(Last Updated On: กันยายน 17, 2021)

สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๓ อัตรา

รับสมัครถึง
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔