บันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

(Last Updated On: สิงหาคม 10, 2021)

                       วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕)

 

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ