ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกและขึ้นบัญชี เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ

(Last Updated On: มิถุนายน 29, 2021)

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกและขึ้นบัญชี เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัดกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ