พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

                  วันศุกร์ที่ ๑๕​ มกราคม​ ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๓ […]

การประชุมหารือและตรวจสภาพพื้นที่ที่มีปัญหาชายแดนของจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และนครพนม

                      ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ [.....]

การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

                      พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการส[.....]

วีดิทัศน์ผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓)

                    การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ [.....]

การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

                      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ[.....]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

              พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความม[…..]

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางกำลังอำนาจของชาติกับการจัดทำโครงการสำคัญด้านความมั่นคง”

                      พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ[.....]

สมช. ร่วมบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ช่อง ๑๑)

               พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความ[.....]

สมช. ร่วมบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ช่อง ๕)

               พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความ[.....]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

              พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความม[…..]